Prichádza čínsky nový rok

Lunárnym novým rokom v roku 2021 je 12. február.
Počas jarných slávností sa v Číne a niektorých etnických menšinách konajú rôzne oslavy. Ide predovšetkým o uctievanie predkov s bohatými a farebnými formami a bohatými etnickými vlastnosťami.
Amso new year (2)
 

 

 

 

 

 

 

Pod vplyvom čínskej kultúry majú niektoré krajiny a národy patriace do kruhu čínskej kultúry znakov tiež zvyk sláviť jarné slávnosti. V deň jarných slávností sa ľudia čo najviac vracajú do svojich domovov, aby sa opäť stretli so svojimi príbuznými, vyjadrujúc túžobné očakávania do budúceho roku a všetko najlepšie do nového roka.
Jarný festival nie je len festivalom, ale aj dôležitým nosičom pre Číňanov, aby uvoľnili svoje emócie a uspokojili svoje psychologické požiadavky. Je to každoročný karneval čínskeho národa.


Čas zverejnenia: 8. februára 2021